حضور فعال شرکت آرمان درین پویا در نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در تاریخ ۱۶ مهر الی 19 مهر ماه سال ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در هتل المپیک شهر تهران برگزار گردید.

Secured By miniOrange